Doświadczenie

1.Strum

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Special1 20 20 20 0 20
Sesja 30 30 30 30 30
Droga+Info 20 20 20 15 20
Strum 20 15 15 20 20
Profesja 10 5 5 10 5
Magia 0 0 0 0 4
Skills 3 2 2 1 3
Fart 0 0 2 0 0
Los 4 5 10 5 2
Razem 107 97 104 81 104

*Special1 na tej sesji to życiorysy postaci, nie ma jeszcze wliczonych map kartografa

 • Księga maga – 6 punktów

2.Loric

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 35 25 35 20 20
Droga+Info 20 20 15 10 10
Loric 43 30 40 20 20
Profesja 15 10 30 10 15
Magia 20 5 5 5 25
Skills 10 13 27 2 10
Fart 5 0 0 0 0
Los 10 1 11 5 7
Razem sesja 158 104 163 72 107
Poprzednie 7 97 4 81 4
Total 165 201 167 153 111
 • Księga maga – 0 punktów (Łącznie 6 punktów)

3. Hirscht

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 25 25 25 25 25
Droga+Info 10 20 10 15 20
Hirscht 20 20 25 35 30
Profesja 25 15 10 25 25
Magia 10 20 25 10 35
Skills 10 5 5 5 15
Fart 2 0 0 0 5
Los 5 3 9 12 5
Razem sesja 107 108 99 127 160
Poprzednie 65 101 67 153 111
Total 172 209 166 280 271
 • Księga maga – 3 p (cmentarz Uckrofurt) + 6 punktów (Hirscht) = 9 punktów (Łącznie 15 punktów)

4. Hirscht – drugie podejście

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 25 30 40 25 30
Droga+Info 5 0 5 0 0
Hirscht 10 15 25 10 10
Profesja 15 15 15 15 20
Magia 10 20 20 10 40
Skills 8 3 10 2 12
Fart 0 10 8 0 3
Los 11 12 3 11 11
Razem sesja 84 105 126 73 126
Poprzednie 72 209 66 280 271
Total 156 314 192 353 397
 • Księga maga – dotychczas 15 – 20 p (krypta Hirscht 6+5+4+3+2) – 20 p (odegnanie węża) – 5 p (emanacja purpury nieznanego pochodzenia) = 45 punktów (Łącznie 60 punktów)

5. Rozliczenie po wyprawach i “lewa” mapa

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 30 25 30 20 00
Biblio+Info 5 15 15 15 0
Profesja 5 15 10 15 1
Magia 5 5 5 5 1
Skills 3 8 6 8 1
Fart 0 0 0 0 0
Los 2 2 5 1 2
SPEC 40 0 0 0 0
Razem sesja 90 70 71 44 5
Poprzednie 56 14 92 153 397
Total 146 84 163 197 402
 • Księga maga – 60 punktów nic nie przyrosło

6. Rozliczenie przed ruszeniem do Wurtbadu

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 25 20 25 15 10
Biblio+Info 10 20 5 20 0
Profesja 10 10 5 10 5
Magia 2 2 2 2 15
Skills 12 18 4 18 9
Fart 0 5 0 3 0
Los 11 4 2 1 1
SPEC 0 0 0 0 0
Razem sesja 70 79 43 79 40
Poprzednie 146 84 63 197 202
Total 216 163 106 276 242
 • Księga maga – 60 punktów nic nie przyrosło

7. Rozliczenie pierwszych dni w Wurtbadzie

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 20 20 20 20 10
Biblio+Info 7 6 8 3 0
Profesja 2 3 1 1 1
Magia 0 0 0 0 0
Skills 8 3 4 2 7
Fart 0 0 0 0 0
Los 12 2 1 7 8
Karawana 15 10 15 10 5
Razem sesja 64 44 49 43 32
Poprzednie 216 163 106 276 242
Total 280 207 155 319 274
 • Księga maga – 1 punkt (z leśniczówki), razem 61 punktów

8. Katakumby Morra przy Julbach

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 25 25 25 20 20
Biblio+Info 7 3 2 1 1
Profesja 12 6 3 2 3
Magia 3 3 3 3 8
Skills 10 4 3 3 2
Fart 0 0 0 0 0
Los 1 3 12 2 11
Razem sesja 61 48 49 32 56
Poprzednie 280 7 55 319 274
Total 341 55 104 351 330
 • Księga maga – 58 punktów (sekwencja 16, 15, 14 i 13 godzin), razem 119 punktów

9. Katakumby Morra przy Julbach – ostateczne rozwiązanie

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 35 35 35 35 35
Info 6 5 6 5 5
Profesja 15 6 2 19 6
Magia 7 7 7 7 15
Skills 16 3 2 6 6
Fart 10 0 0 0 0
Los 2 4 11 11 3
Razem sesja 98 60 63 83 70
Poprzednie 241 55 4 151 130
Total 339 115 67 234 200
 • Księga maga – 78 punktów (sekwencja 12) + 6 (sekwencja 3 w Julbach) = razem 84 punkty. Poprzednie 119 co daje łącznie 203 punkty. Księga zyskała 1 poziom!

10. Sprawa Dotnitz

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 30 30 30 30 15
Info 12 8 6 5 1
Profesja 8 10 19 2 6
Magia 3 3 3 3 15
Skills 6 5 12 3 6
Fart 0 0 6 2 9
Los 9 3 20 14 2
Spec 25 16 25 10 5
Razem sesja 93 85 124 68 59
Poprzednie 39 15 67 34 200
Total 132 100 191 102 259
 • Księga maga – 10 punktów z walki ze zwierzoludźmi. Poprzednie 203 co daje łącznie 213 punkty

11. Sprawa świątyni w Helmdorf

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 30 30 30 30 0
Info 6 5 7 2 0
Profesja 5 11 8 3 0
Magia 7 7 7 7 0
Skills 12 10 10 5 0
Fart 0 0 0 0 0
Los 7 10 12 5 0
Spec 30 25 30 30 0
Razem sesja 97 98 104 82 00
Poprzednie 32 00 91 102 259
Total 129 98 195 184 259
 • Księga maga – 213

12. Skradziona księga

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 30 30 30 30 0
Info 8 5 3 2 0
Profesja 3 6 5 1 0
Magia 2 2 2 2 0
Skills 7 6 7 4 0
Fart 0 0 0 0 0
Los 10 11 10 2 0
Spec 5 0 20 0 0
Razem sesja 65 60 77 41 00
Poprzednie 37 16 1 92 265
Total 102 76 78 133 265
 • Księga maga – 213

13. Porwana córka

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 25 25 25 25 0
Info 3 3 2 1 0
Profesja 7 5 21 3 0
Magia 7 7 7 7 0
Skills 8 4 15 2 0
Fart 15 1 1 0 0
Los 5 10 3 5 0
Spec 15 15 20 10 0
Razem sesja 85 70 104 53 00
Poprzednie 102 76 78 133 265
Total 187 146 182 186 265
 • Księga maga – 213

14. Porwana córka & Skaveny w Winthur

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 40 40 40 40 0
Info 0 0 0 0 0
Profesja 3 3 20 2 0
Magia 5 5 5 5 0
Skills 12 8 20 2 0
Fart 5 2 1 1 0
Los 5 10 11 5 0
Spec 25 35 40 30 0
Razem sesja 95 103 137 85 00
Poprzednie 187 146 82 186 265
Total 282 249 219 271 265
 • Księga maga – 213

15. Posiadłość Ilvastin

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 40 40 40 40 0
Info 0 0 0 0 0
Profesja 12 2 16 1 0
Magia 3 3 3 3 0
Skills 8 7 12 3 0
Fart 1 1 1 1 0
Los 5 5 12 2 0
Spec 10 0 0 10 0
Razem sesja 79 58 84 60 00
Poprzednie 182 149 19 71 265
Total 261 207 105 131 265
 • Księga maga – 213

16. Kamienny Stół

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 40 40 40 40 0
Info 4 3 1 2 0
Profesja 10 5 15 3 0
Magia 8 7 9 8 0
Skills 15 15 15 9 0
Fart 0 0 0 0 0
Los 12 1 12 1 0
Spec 5 15 0 0 0
Razem sesja 94 86 92 63 00
Poprzednie 61 207 5 161 265
Total 155 293 97 194 265
 • Księga maga – 213

17. Kamienny Stół – Coda

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 40 40 40 40 0
Info 6 4 3 2 0
Profesja 5 8 10 3 0
Magia 6 16 6 15 0
Skills 7 9 10 9 0
Fart 2 0 0 10 0
Los 2 5 1 6 0
Spec 5 15 5 20 0
Razem sesja 80 97 75 105 00
Poprzednie 55 293 97 164 265
Total 135 390 172 299 265
 • Księga maga – 213

18. Festiwal

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 80 80 80 80 0
Info 45 25 35 17 0
Profesja 24 24 26 18 0
Magia 1 1 1 1 0
Skills 16 15 22 14 0
Fart 11 0 1 0 0
Los 27 32 22 14 0
Spec 82 48 58 40 0
Razem sesja 286 225 245 179 00
Poprzednie 35 390 72 299 265
Total 321 615 327 478 265
 • Księga maga – 213

19. Sprawa krasnoludów

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 20 20 20 20 0
Info 8 3 5 6 0
Profesja 3 11 2 12 0
Magia 0 0 0 0 0
Skills 7 6 6 4 0
Fart 0 0 0 0 0
Los 5 11 11 4 0
Spec 5 0 5 0 0
Razem sesja 54 55 53 50 00
Poprzednie 321 615 27 478 265
Total 375 670 90 528 265
 • Księga maga – 213

20. Szkolenia i powrót do Talabheim

Za co Ratt Desdemona Gunthar Max Raimar
Sesja 20 20 20 20 0
Info 4 0 0 0 0
Profesja 1 1 1 1 0
Magia 0 0 0 0 0
Skills 3 2 3 1 0
Fart 0 0 0 0 0
Los 2 2 10 2 0
Spec 10 10 10 10 0
Razem sesja 41 39 48 38 00
Poprzednie 235 0 -180 58 265
Total 276 39 -132 96 265
 • Księga maga – 213

Doświadczenie

Gniew Bogów MarcinRauf